Grafik Kelembapan Relatif (RH)

Kelembapan Dalam Kandang - Lantai Atas

Grafik Kelembapan Relatif (RH)

Kelembapan Dalam Kandang - Lantai Bawah